OEKO-tex sertifikat i zašto je važan..?

OEKO-tex sertifikat

Oeko-Tex Standard 100 je nezavisni sistem za ispitivanje i sertifikaciju za tekstilne proizvode iz svih faza proizvodnje duž tekstilnog lanca vrednosti. Oeko-Tex 100 sertifikatom se utvrđuje da vlakno ne sadrži nikakav trag hemikalija koje predstavljaju pretnju po zdravlje.

Primeri proizvoda koji mogu biti sertifikovani su : sirove i bojene tkanine, pletenine i tkani materijali, asesoar , kao i sve vrste gotovih tekstilnih proizvoda.

Poznato je da štetne hemikalije mogu da uđu u telo kroz kontakt sa kožom i tokom 1990-ih bila je uobičajena praksa da neki proizvođači koriste štetne materije prilikom proizvodnje proizvoda od tekstila. Oeko-Tex® obezbeđuje standarde za supstance koje obuhvataju:

– kancerogena sredstva za bojenje

– formaldehid

– teški metali

– pesticide

– konzervansi kao što su pentahlorfenol i tetrachlorophenol

Oeko-Tek sertifikat takođe testira na pH vrednosti i boje.

Da bi mogli da prikažu Oeko-Tek oznaku na svojim proizvodima proizvođači moraju da se pridržavaju niza testova u svim fazama proizvodnje – od sirovina do finalnog proizvoda, kao i u svim procesima između. Sertifikat se obnovlja na godišnjem nivou, ali se može oduzeti ako proizvođač ne postupi u skladu sa standardima Oeko-Tex.