O brendu

Brend Tekstil kultura nastao je sa ciljem da pruži deci dizajnersku liniju proizvoda od tekstila, koji pored upotrebne imaju i estetsku vrednost. Tekstil kultura je antiteza hiperprodukaciji, gde je dizajn bez kompromisa, ideje bez ograničenja a negovanje individualizma poruka potrošaču. Proizvodi su realizovani u kombinaciji umetničkih i zanatskih veština, dakle ručni rad, slikanje na tekstilu i posvećivanje svakom proizvodu, ono je sto svaki proizvod čini jedinstvenim, što je osa brenda Tekstil kultura. Njegova snaga je u radosti stvaranja.

Proizvodi Tekstil kulture su sertifikovani od strane Ministarstva privrede Srbije, kao proizvodi umetničkog zanata i kao takvi nose znak otvorene šake.

Dizajnerka-mama-preduzetnica! O meni:

Ja sam Marija, autor linije proizvoda pod nazivom Tekstil kultura. Bavim se dizajnom i izradom opreme za bebe – od tekstila.

Diplomirala sam na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, na odseku dizajn tekstila. Po završetku studija otvorila su mi se vrata marketinga u kom sam provela narednih deset godina baveći se grafičkim dizajnom.  Medjutim, marketing je zahtevao kompromise koji mi nisu bliski I postalo je jasno da marketing nije moj put, već je bio prolazna stanica..

Napuštanje marketinga je dovelo do fokusiranja na sopstveni koncept. Govoreći o dizajnu uvek se prvo postavlja pitanje ispiracije, ideje i koncepta. Za mene je inspiracija upravo sublimacija svih doživljaja u životu, svako vizuelno I emotivno zapažanje. Od mnoštva doživljaja svakako su najjači upravo moja deca i stvaralaštvo. Iz želje da se beskompromisno posvetim onome sto mi je najvažnije nastao je brend Tekstil kultura.

Proizvodi su kreirani prema načelima estetike, zdravlja i bezbednosti a ne prema diktatima tržišta. 

x (x)